OptiTMR Pro

OptiTMR Pro

OptiTMR, Yem Fabrikaları, Yem danışmanları, Süt ve Besi sığırcılığı işletmeleri ve kendi günlük besleme programını yapmak isteyenler için hazırlanmış bir tam karışım rasyon (TMR) formülasyon yazılımıdır. Büyükbaşlar için Süt, Besi, Düve ve Kuru Dönem hepsi bir arada olarak sunulmaktadır.

İşini Profesyonelce yapmak isteyen firmalar ve kişiler için hazırlanmıştır.


Kullanıcı Grupları


  • Yem Fabrikaları

  • Süt ve Besi Çiftlikleri

  • Koyun Yetiştiricileri

  • Keçi Yetiştiricileri

OptiTMR, hayvanın günlük ihtiyaçlarını doğru hesaplayarak en ucuz maliyetli günlük rasyonu sunmayı hedefler ve bunun için NRC'nin ve INRA’nın formüllerini kullanır. NRC değerleri ülkemizdeki ırklar için bire bir kullanıldığında istenilen sonuçları veremeyebilmektedir. OptiTMR, bu sıkıntıyı aşmak için ülkemizde bulunan ırkların ve hammaddelerin özelliklerini de göz önünde bulundurarak NRC formüllerinde iyileştirmeler sağlamıştır.


İster NRC Metabolik Enerji, İster NRC Net Enerji, İster INRA UFL/UFV Kullanın...

OptiTMR ile günlük rasyonlarınızı isterseniz NRC NET ENERJİ (NEL, NEM, NEG), isterseniz NRC METABOLİK ENERJİ (ME), isterseniz de INRA (UFL,UFV) tabanlı olarak çözebilirsiniz.


Basit Sorular Sorar...

OptiTMR temel olarak hayvana ait bazı bilgiler sormaktadır. Bunlar rasyon tipine göre hayvanın canlı ağırlığı, süt verimi, kaçıncı laktasyonda olduğu gibi kolayca cevaplanabilecek sorulardır. Bu bilgiler ile hayvanın günlük ihtiyaçları hesaplanır. Kullanıcı daha sonra elindeki kaba ve yoğun yemleri çözüm ekranına girerek hayvanın günlük ihtiyacını karşılayacak en ucuz maliyetli karışımı öğrenebilir.


Yazılım Özellikleri

Yazılım Özelliği OptiTMR Pro 3.0
İnternetten ücretsiz güncelleme
Sürekli destek
Yıllık bakım anlaşması ihtiyacı
Hayvan ihtiyaçlarını NRC Net Enerji tabanlı hesaplama
Hayvan ihtiyaçlarını NRC Metabolik Enerji tabanlı hesaplama
Hayvan ihtiyaçlarını INRA (UFL,UFV) tabanlı hesaplama
Sınırsız sayıda hammadde tanımlayabilme
Yeni hammadde ekleme
Hammadde Besin Maddesi değerlerini değiştirebilme
Hammadde kopyalayabilme
Hammadde fiyatlarını değiştirebilme
Hammaddeler için genel veya özel formüller tanımlayabilme
Sınırsız sayıda besin maddesi tanımlayabilme
Yeni besin maddesi ekleme
Besin maddesi bilgilerini değiştirebilme
Besin maddesi sıralamasını kolayca değiştirebilme
Besin maddesi değerlerini matris halinde görebilme
Karmaşık besin maddesi eşitlikleri oluşturabilme
Sınırsız formül tanımlayabilme
Yeni formül ekleme
En ucuz maliyete göre formül hesaplama
Formül kopyalama
Formül karşılaştırma
Formül çözüm ekranında hammadde değerlerini kolayca görme
Besin maddesinin hangi hammaddelerden geldiği grafiği
Tüm çıktıları ister yazıcı, ister excel olarak alabilme
Sınırsız sayıda işletme tanımlayabilme
Yeni işletme tanımlayabilme
Her işletmeye ayrı hammadde fiyatları tanımlayabilme
Her işletmeye ayrı besin maddesi değerleri tanımlayabilme
Veritabanı bakımı yapabilme
Veri Tabanı yedeğini alabilme
Yedekten Veritabanı geri yükleme yapabilme
Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlayabilme
Kullanıcı adı ve şifre ile yazılıma güvenli giriş

Seçili ürün

Satın Alın